X

مشاوره هوش کودکان

09129798360 ثبت نام

مشاوره هوش کودکان

مشاوره-هوش-کودکان

مفهوم هوش

 •     هوش شامل توانایی فکر کردن ، حل مسائل ، وضعیت تحلیل و درک ارزش های اجتماعی ، آداب و رسوم و هنجارها است .
 •     خیلی از خانواده ها تمایل به شناسایی استعداد و پی بردن به میزان هوش فرزندشان دارند. 
 •     تست هوش به شناسایی استعداد و میزان آی کیوی کودکان و روند چگونگی تکامل آنها کمک می کند.
 •     هوش کودک یکی از مهمترین جنبه های شناختی می باشد که لازم است در سنین پایه مورد ارزیابی قرار گیرد. 
 •     شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد هوش صرفا ذاتی نبوده و می توان آن را تقویت نمود.
 •     از طرف دیگر سرعت تغییر پذیری هوش در کودکی بیشتر از نوجوانی و بزرگسالی است. بنابراین هرچه تمرین های عملی و محرک های محیطی کودک غنی تر باشد می توان میزان هوش او را به مقدار بیشتری افزایش داد. 

مشاور هوش در آموزشگاه نارون به ما آموزش میدهد که : 

 1.     کودکان تیز هوش چه ویژگی و صفاتی دارند؟
 2.     به چه شکل هوش فرزند خود را تشخیص دهم؟
 3.     بهترین زمان انجام تست هوش در کودکان چه زمانی است؟
 4.     چرا بچه ها باید آزمون IQ را انجام دهند ؟
 5.     به چه شکل هوش فرزند خود را تقویت کنم؟
 6.     تست های استاندارد هوش کدامند ؟

 

تماس بگیرید